INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER

Grunnet koronaviruset ser vi oss nødt til å sette inn våre egne tiltak for å beskytte våre kunder, ansatte og samfunnet som helhet.

For spørsmål. Vennligst ta kontakt med oss per telefon, e-post eller sosiale medier.

Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes retningslinjer i denne tiden.

For mer info se her: https://helsenorge.no/koronavirus

Reduserte åpningstider

Nye åpningstider:

Hverdager: 10.00—17.00

Lørdager: 10.00—16.00

Redusert bemanning

Vi reduserer bemanningen i vår butikk, noe som vil påvirke var produktivitet Vi ber derfor om at våre kunder viser forståelse for at batteribytter, service, verdivurdering mm. kan ta lengre tid enn normalt

Økt renhold

Alle klokker og ur som inn— og utleveres, samt de som prøves pa i butikk, vil rengjøres nøye av oss for å hindre smittespredning. Vi ber i tillegg om at alle kunder som skal levere inn klokker og ur til batteribytte/ service rengjør disse ekstra nøye før avlevering.